سبد خرید 0

حمایت ستاد علوم شناختی از نویسندگان مقاله علمی و پژوهشی در حوزه علوم شناختی

بیش از صد و بیست نویسنده مقاله علمی، پژوهشی وتخصصی درحوزه های شناختی ازسوی ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی، حمایت تشویقی شدند.

ستاد توسعه علوم وفناوری های شناختی  با هدف ترویج و ارتقای دانش علوم شناختی و همچنین تربیت نیروی انسانی و تشویق علاقه‌مندان به فعالیت درحوزه‌های علوم شناختی تاکنون ازبیش از یکصد و بیست مقاله علمی و پژوهشی وISI که درمجلات معتبر بین المللی انتشار یافته، را تایید و جذب کرده است.

این مقالات علمی با محوریت علوم اعصاب، روانشناسی، آموزش و پرورش شناختی، فلسفه ذهن و فناوری‌های شناختی، مدل‌سازی، هوش مصنوعی، زبان شناسی، مهندسی پزشکی، فیزیولوژی و سایر زمینه‌های شناختی، درمراکزعلمی و تخصصی و درمجلات معتبرجهانی ارائه و به چاپ رسیده است.

رشد دانش و تحقیقات علمی کشور درسال های اخیر به‌واسطه سیاست‌های حمایتی و سرمایه‌گذاری درسطوح مختلف علمی و پژوهشی، سبب علاقه مندی و گرایش دانشجویان، اساتید، متخصصان ومحققان به امر پژوهش شده و زمینه را برای گسترش و تقویت همکاری های متقابل به‌ویژه برای ترویج، ارتقا و توسعه علوم شناختی و اعصاب شناختی درمراکزعلمی، تحقیقاتی و تخصصی ایران فراهم کرده است.

ستاد توسعه علوم وفناوری های علوم شناختی درچارچوب اهداف و سیاست ها تلاش می کند با فراهم کردن فرصت ها و بسترهای لازم، زمینه را برای آشنایی بیشتردانشجویان ومحققان با حوزه های علوم شناختی و علوم اعصاب درکشور به‌وجود آورد.

ستاد توسعه علوم وفناوری های شناختی درچارچوب این اهداف درسال های اخیراز بیش از۲۷۰۰ پایان نامه دانشجویی درمقاطع کارشناسی ارشد ودکتری، مقالات علمی و تخصصی و ISI درحوزه های علوم شناختی حمایت کرده است.

زمینه های رشد و ارتقای دانش و تحقیقات علمی بویژه در حوزه های دانش علوم شناختی درسال های اخیر به رغم هیاهو وجنجال ها مبنی برفرارمغزها ازایران، بطور چشمگیری درفضاهای تخصصی و دانشگاهی ایران گسترش یافته و این امرنشانگرحمایت، سرمایه گذاری و نقش آفرینی نهادها به‌ویژه ستاد توسعه علوم وفناوری‌های شناختی در کشور است.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://shenakht.ir/?p=11864