سبد خرید 0

داده‌نما: نوپا اما در مسیر صعود

علوم و فناوری‌های شناختی حوزه‌ای نوین و نوپا است که کشورهای گوناگون در حال گسترش مسیر تولید دستاوردهای فناورانه در آن هستند. در ایران نیز ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اقداماتی متنوع در تلاش برای توسعه زیست بوم فناوری در این حوزه است.

در این مسیر ستاد برنامه‌های گوناگونی را در نظر دارد و حمایت از پژوهشگران و فناوران این حوزه برای تبدیل ایده به محصولات فناورانه یکی از آنها است.

علوم شناختی حوزه‌ای نوپا است و در این میان تربیت نیروی انسانی متخصص برای فعالیت در این حوزه موضوع مهمی است  و ستاد از همان نخستین روزهای راه اندازی خود  این موضوع را مورد توجه قرار داد.

در حال حاضر زیست بوم علوم و فناوری‌های شناختی به سرعت در حال توسعه در کشور است. راه اندازی نخستین شتابدهنده این حوزه نیز اقدامی در همین راستا است.

در داده نمای زیر به بخشی از فعالیت‌های ستاد در حمایت از این زیست بوم اشاره شده است.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://shenakht.ir/?p=11459