سبد خرید 0

مقاله علمی

پشت‌پردهٔ شیطانی والت دیزنی

نویسنده: سهیل صفاری با ویرایش مجدد: اندیشکده مطالعات یهود

چکیده

کمپانی والتدیزنی یکی از غول‌های اصلی دنیا در عرصه‌ی سرگرمی (به‌ویژه برای کودکان)، یکی از بازوهای اصلی جریان گلوبالیست است که به‌دنبال برقراری نظم نوین جهانی هستند. دیزنی در پروژه‌های اصلی این جریان، از قبیل ترنس هیومانیسم، سیستم‌های واقعیت مجازی (از جمله متاورس)، ترویج هویت‌های جنسی جدید، اجرای سند توسعهٔ پایدار (معروف به ۲۰۳۰)، حاکم کردن هویت دیجیتال، عادی‌سازی آمیزش گونهٔ انسان با سایر گونه‌ها و… همواره عضو مهمی از جریان ادراک‌سازی و القاء بوده و هست. اما حمله به دنیای معصومانهٔ کودکان و ترویج اخلاقیات انحرافی، نابودی بنیان #خانواده و عادی‌سازی و حتی «دوستانه» نشان‌دادن موجودات شریر و اهریمنی، بلاتردید نشان از ریشه‌های شیطانی این شرکت دارد.
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://shenakht.ir/?p=10040