پیش نشست مجازی کنفرانس بین‌المللی فلسفه تکنولوژی اسلامی به همت کمیته فلسفه اسلامی اتحادیه الهیات کشور و با همکاری سایر مراکز علمی برگزار می‌شود.

در این برنامه که امروز از ساعت ۱۸ تا ۲۱ برگزار می‌شود، پروفسور مارک دوریس، استاد الهیات دانشگاه فناوری دلفت و سناتور مجلس سنای هلند، آیت‌الله سیدمحمدمهدی میرباقری،
رئیس فرهنگستان علوم اسلامی قم و عضو مجلس خبرگان رهبری، مهدی گلشنی، استاد بازنشسته فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف و عضو مؤسس انجمن بین‌المللی علم و دین کمبریج، سعید نظری، توکلی
استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی و مشاور امور بین‌الملل دانشکده الهیات دانشگاه تهران، پروفسور عمر العبیدی، استاد دانشگاه جورج میسون ویریجینا و مدیر تحقیقات مرکز مطالعات استراتژیک و انرژی بحرین، عبدالمجید مبلغی، استاد و رئیس پژوهشکده تمدن اسلامی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پروفسور نورین هرتسفلد، استاد الهیات و علوم کامپیوتر کالج سنت‌بندیکت و دانشگاه سنت‌جانز آمریکا، احمد شه‌گلی، استاد و مدیر گروه فلسفه اسلامی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، پروفسور محمد ممتاز علی، استاد فلسفه اسلامی و اسلامی‌سازی دانش دانشگاه بین‌المللی اسلامی مالزی حضور دارند.