سبد خرید 0

گروه علوم سیاسی

معرفی

تغییر الگوهای سیاست ورزی و حکمرانی  در جهان دلیلی است بر آنکه هر حکومتی برای اعمال حاکمیت و حکمرانی مطلوب باید به مولفه‌های جدیدی مانند حوزه‌ی ادراکی، شناختی و رفتاری جامعه خویش آشنا و مسلط باشد. بنابراین لازم است علم سیاست به عنوان علم قدرت، دولت و اداره جامعه علاوه بر بروزرسانی با مقتضیات زمانه و شرایط جدید، ابعادی جدیدی از نحوه حاکمیت و اداره جامعه را عرضه نماید که مقبولیت و مشروعیت حاکمیت را تداوم بخشد و مدیریت جامعه را تسهیل نماید.

کارگروه علوم سیاسی موسسه شناخت از اولین گروه‌های پژوهشی در این حوزه است که از سال 1396 با رویکردی میان رشته‌ای به این حوزه ورود کرده وبه پژوهش میان حوزه سیاسی، دولت، امور حکمرانی، امنیت ملی، اقوام و مذاهب، انتخابات، رفتار رای دهی، کارآمدی، مشارکت سیاسی-اجتماعی، سرمایه و امید سیاسی- اجتماعی، همبستگی ملی، سیاست خارجی، دیپلماسی و …. در نسبت با علوم شناختی و ادراکی به فعالیت پرداخته است.

اهداف این کارگروه آن است که علاوه بر توسعه نظری مباحث میان رشته‌ای شناختی و سیاسی، با مطالعات و پژوهشی کاربردی نظام جمهوری اسلامی ایران را در برابر جنگ شناختی استکبار جهانی و بهبود مدیریت ادراک و شناخت مردم یاری نماید تا روزبه روز این نظام اسلامی به سمت تحقق دولت و تمدن اسلامی قدم بردارد.

به همین دلیل کارگروه سیاسی پژوهش های متنوعی را در چارچوب حوزه موضوعی بر اساس اندیشه امامین انقلاب اسلامی، نظریات اسلامی و دینی، نظریات علمی و غربی به انجام رسانیده است. در این راستا رصد و تحلیل مستمر فضای مجازی به منظور تشخیص و اولویت بندی مسائل، مطالعات توصیفی- تحلیلی ناظر بر حل نظام مسائل، ارائه پیشنهاد های محتوایی ناظر بر رسانه، شبکه‌سازی از فعالان علمی و نهاد های مرتبط در این حوزه  و جریان سازی در این راستا جز وظایف این کارگروه محسوب می شود.

برخی از اقدامات

  • پروژه سرمایة اجتماعی و راهکارهای تقویت آن در فضای رسانه‌ای ـ سیاسی جمهوری اسلامی ایران: با تأکید بر رویکرد شناختی
  • پروژه تقویت امید و نشاط سیاسی ـ اجتماعی با رویکرد رسانه‌های مجازی
  • پروژه تقویت همبستگی و حس تعلق‌خاطر به جمهوری اسلامی ایران در بستر تنوع قومی ـ مذهبی: با تأکید بر جایگاه و فعالیت رسانه‌ای
  • پروژه های رفتار رای دهی اقشار جوانان، معلمان،مذهبی، زنان وکارگران
  • پروژه های رفتار رای دهی اقوام ایرانی
  • پروژه تصویر شورای نگهبان در رسانه ها و راهکار های رسانه‌ای تقویت آن با تاکید بر انتخابات
  • و..
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://shenakht.ir/?p=11780