تاریخ شروع

15:30

دوشنبه - 1402/04/26

تاریخ پایان

19:30

دوشنبه - 1402/04/26

آدرس

مکان: قم، صفاییه، کوچه ۳۷، پلاک ۱۱

اکران، تحلیل و بررسی فیلم سینمایی آواتار(Avatar The Way of Water )
با حضور:
دکتر سعید ارجمند فر
سید محمدمهدی موسوی