تاریخ شروع

16:30

سه‌شنبه - 1402/07/25

تاریخ پایان

17:30

سه‌شنبه - 1402/07/25

آدرس

مکان: قم، بلوار بسیج، موسسه شناخت

با حضور:
دکتر مینایی پور _ تحلیلگر سینما
سید محمدمهدی موسوی _ مجری و کارشناس