تاریخ شروع

17:00

یکشنبه - 1402/04/18

تاریخ پایان

19:00

یکشنبه - 1402/04/18

آدرس

مکان: قم، هنرستان، موسسه شناخت

 

ویژه سالگرد ارتحال استاد محمد حسین فرج‌نژاد

با حضور:
دکتر رفیع الدین اسماعیلی
دکتر حفیظه مهدیان
دکتر محمد حسن فرج‌نژاد