تاریخ شروع

17:30

سه‌شنبه - 1402/04/20

تاریخ پایان

19:00

سه‌شنبه - 1402/04/20

آدرس

قم، بلوار بسیج، نبش خیابان تراب نجف‌زاده، موسسه شناخت

مهمان ویژه:
دکتر سید حسین شرف‌الدین؛ استاد جامعه‌شناسی موسسه امام خمینی(ره)