تبیین نظریه حکمرانی اجتهادی
تاریخ شروع

16:00

یکشنبه - 1402/07/23

تاریخ پایان

18:00

یکشنبه - 1402/07/23

آدرس

مکان: قم، خیابان بسیج، ساختمان مدرسه فکرت

مدرسه‌ی فکرت با همکاری نشریه دیده‌بان اندیشه در یازدهمین محفل خود به بازخوانی «تبیین نظریه حکمرانی اجتهادی» می‌پردازد.

با حضور
«آیت‌الله محمدحسین ملک زاده» مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم

زمان: یکشنبه، ۲۳ مهرماه ۱۴۰۱ – ساعت ۱۶
مکان: قم، خیابان بسیج، ساختمان مدرسه فکرت