تاریخ شروع

12:00

چهارشنبه - 1402/06/01

تاریخ پایان

14:00

چهارشنبه - 1402/06/01

آدرس

مکان: قم، بلوار بسیج، موسسه شناخت

بازخوانی تحلیلی کتاب «آینه‌ی جادو، شهید آوینی» با ارائه‌ی دکتر حسین شرف الدین.

▫️شرکت در این حلقه‌ی کتاب رایگان بوده و امکان مشارکت حضوری و مجازی فراهم است.