تاریخ شروع

09:30

سه‌شنبه - 1402/10/05

تاریخ پایان

17:00

چهارشنبه - 1402/10/06

آدرس

مکان: کتابخانه مرکزی دانشگاه شریف

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شریف با همکاری موسسه شناخت و سایر نهادهای علمی برگزار می کند

رویداد بزنگاه با موضوع:

نگاهی به نقش زن در دانشگاه

اساتید دوره:
حجت الاسلام دکتر محمدرضا کدخدایی
(الگوی نظری هویت زن در نهاد علم)

دکتر سمیه حاجی اسماعیلی
(عناصر نامرئی در جریان شناسی جنسیت و علم)

دکتر زهرا زرگر
(نگاهی به رابط علم، فناوری و جنسیت)

سخنران ویژه:
دکتر نسرین سلطانخواه
(عضو پیوسته فرهنگستان علوم)