تاریخ شروع

17:30

یکشنبه - 1402/06/05

تاریخ پایان

19:00

یکشنبه - 1402/06/05

آدرس

مکان: قم، بلوار بسیج، موسسه شناخت

بازخوانی تحلیلی کتاب «مبانی نظری قانون اساسی، شهید آیت الله دکتر بهشتی»

با ارائه‌ی استاد محسن قنبریان

▫️شرکت در این حلقه‌ی کتاب رایگان بوده و امکان مشارکت حضوری و مجازی فراهم است.