تاریخ شروع

17:30

چهارشنبه - 1402/10/06

تاریخ پایان

20:00

چهارشنبه - 1402/10/06

آدرس

بلوار بسیج نبش تراب نجف زاده، ساختمان فکرت

رسانه “فکرت”به مناسبت سالروز رحلت علامه #مصباح_یزدی برگزار می‌کند:

محفل گفت‌وگومحور با عنوان؛
“مردم در منطق آیت‌الله مصباح”
واسازی کج‌روایت‌های دگراندیشان؛ ناظر به مباحث دکتر سید صادق حقیقت

باحضور
مهدی جمشیدی؛ عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

همراه با پرسش‌وپاسخ طلاب و‌ دانشجویان