تاریخ شروع

16:00

یکشنبه - 1402/10/10

تاریخ پایان

20:00

یکشنبه - 1402/10/10

آدرس

مکان: قم، بلوار بسیج، انجمن سواد رسانه طلاب

کج‌روایت‌های شبه روشنفکران علیه آیت الله مصباح یزدی(ره)

▪️اکران مستند «آن زمستان» به همراه پاسخ به نسبت‌هاو شبهات مطرح در مورد شخصیت آیت الله مصباح یزدی (ره)

با حضور:
استاد علی ابوترابی

زمان: یک‌شنبه 10 دی ماه، ساعت 16