شنبه
01 مهر
1402
2:00 ب.ظ - 4:00 ب.ظ مکان: قم، بلوار بسیج، مؤسسه شناخت

نشست حکمرانی تعلیم و تربیت

یکشنبه
29 مرداد
1402
5:30 ب.ظ - 7:00 ب.ظ مکان: قم، بلوار بسیج، موسسه شناخت

سومین حلقه‌ی کتاب‌خوانیِ فکرت

چهارشنبه
01 شهریور
1402
12:00 ب.ظ - 2:00 ب.ظ مکان: قم، بلوار بسیج، موسسه شناخت

دومین حلقه‌ی کتاب‌خوانیِ فکرت